Թվաբանական գործողություններ խառը թվերի հետ

Կատարիր կոտորակների գումարումը:

Կոտորակը մի կրճատիր:

5/13+10/13=15/13

Հաշվիր՝

5+6/7=41/7

Կատարիր գործողությունը.

1 ամբ 5/19−1= 5/19

Կատարիր հանումը.

11−12/13=131/13

Գտիր տարբերությունը:

1 ամբ․ 8/11−9/11= 19/11-9/11=10/11

Գումարիր խառը թվերը՝

2 ամբ 2/11 + 7 ամբ 3/11 = 9 ամբ 5/11

Կատարիր խառը թվերի հանումը:

18 ամբ 2/11−14 ամբ 9/11=−14ամբ 9/11= 37/11

Կատարիր գումարումը՝

30 ամբ 1/10+8/10=309/10=3ամբ․ 9/10

Կատարիր գումարումը:   

Խառը թվի կոտորակային մասը անկրճատելի կոտորակ է:

8ամբ․ 1/8 + 1ամբ․ 1/10= 9ամբ․ 18/80

հաշվիր տարբերությունը՝

1ամբ 1/14 − 3/4 = 18/56 (գրիր անկրճատելի կոտորակ):

Կատարիր հանումը՝

40ամբ․ 3/ 4−14ամբ․ 1/14=26ամբ. 19/28 (կոտորակը կրճատիր):

Մակերեսների և ծավալների հաշվումը խառը թվերով

Ուղղանկյան երկարությունը 6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 5/7 սմ:

Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր խառը թվի տեսքով:


6×5/7=30/7=4ամբ. 2/7սմ2

Ուղղանկյան լայնությունը 13/13 սմ է, իսկ երկարությունը՝ 10 սմ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

Կոտորակը մի կրճատիր:

13/13×10=130/13

Ուղղանկյան մի կողմը 18/2 մ է, իսկ մյուսը՝ 8 մ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

18/2×8=144/2

Տրված են ուղղանկյունանիստի կողերը՝ 11/5 սմ է, 2 սմ և 9 սմ

Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը:

Պատասխանը գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով: Կոտորակը մի կրճատիր:

11/5×2=22/5 22/5×9=198/5սմ3

Ուղղանկյան AD կողմի երկարությունը 7 սմ է, իսկ CD կողմի երկարությունը՝ 3/4 սմ:

Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր խառը թվի տեսքով:

7×3/4=21/4=5ամբ. 1/4սմ2

Գտիր խորանարդի ծավալը, եթե նրա կողը 9/5 սմ է:

Պատասխանը գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով: Կոտորակը մի կրճատիր:


9/5 x 3 = 27/5 սմ3

Ուղղանկյան մի կողմը 19/10 մ է, իսկ մյուսը՝ 19/7 մ: Հաշվիր ուղղանկյան մակերեսը և այն գրիր անկանոն կոտորակի տեսքով:

Կոտորակը մի կրճատիր:


19/10×19/7=361/70մ2

Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը 5/8 սմ² է, իսկ բարձրությունը՝ 5 սմ: Հաշվիր ուղղանկյունանիստի ծավալը: 

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

5/8×5=25/8=3ամբ. 1/8

Տրված է 45/13 սմ և 2ամբ. 4/13 սմ կողմերով ուղղանկյուն:

1. Գտիր ուղղանկյան երկարությունը (մեծ կողմը):

Ուղղանկյան երկարությունը՝  45/13 սմ:

2. Հաշվիր ուղղանկյան կողմերի տարբերությունը:

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

Պատասխան՝  2ամբ. 180/169 սմ:

Ուղղանկյան մի կողմը 6մ է, իսկ մակերեսը՝ 103 մ2: Գտիր ուղղանկյան մյուս կողմը:

Պատասխանը գրիր խառը թվի տեսքով:

Պատասխան՝ 1ամբ. 17/6 մ

Սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ աշակերտները պետք է պատրաստեն 5 մ և 5/9 մ կողմերով ուղղանկյուն պաստառ: Նրանք պաստառը պատրաստելու համար ձեռք բերեցին 2 մ2 գործվածք:      

Որոշիր, թե արդյո՞ք նրանց գնած գործվածքը կհերիքի տրված չափերով ուղղանկյուն պաստառ պատրաստելու համար: 

Պատասխան՝ 


Կոտորակները կոորդինատային ճառագայթի վրա

Տրված է 9ամբ. 3/8 խառը թիվը: 

Ո՞ր հատվածը պետք է բաժանել հավասար մասերի՝ պահանջվող թիվը կոորդինատային ճառագայթի վրա պատկերելու համար:

Պատասխան՝ [9;3] հատվածը:

Կոորդինատային ճառագայթի ո՞ր հատվածին է պատկանում 19ամբ. 5/8 խառը թիվը: 

Ընտրիր ճիշտ հատվածը:

[5;8]
[19;20]
[10;11]
[5;19]

Որոշիր EC հատվածի միջնակետի ամբողջ և կոտորակային մասերը:

EC հատվածի միջնակետի ամբողջ մասը՝ (2)

EC հատվածի միջնակետի կոտորակային մասը՝ 1/2


Որոշիր սլաքի ծայրի թիվը:

 52ամբ. 2/13koord.luc3.png+7

Պատասխան՝ սլաքը ցույց է տալիս 59ամբ. 2/13 խառը թիվը:

C(337) և K(737) կետերից ո՞րն է կոորդինատային առանցքի վրա գտնվում ավելի աջ:

Պատասխան (տեղադրիր միայն տառը)՝ ավելի աջ գտնվում է k կետը:

Կոորդինատային ճառագայթի վրա տրված են B(517) և K(817) կետերը:

K կետը ավելի (տեղադրիր «աջ» կամ «ձախ») ձախ է:
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s