Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Սովորել՝ Քայքայման և միացման ռեակցիաները թեման։

Պատասխանել հարցերին .

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

    Երբ մի բարդ նյութից ստացվում են երկու կամ երկուսից ավել պարզ նյութեր, դա կոչվում դա կոչվում է քայքայման ռեակցիա:
  2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։

    Երբ մի երկու կամ երկուսից ավել պարզ նյութերից ստացվում է մեկ բարդ նյութ, դա կոչվում դա կոչվում է միացման ռեակցիա:
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։

    Տեղի ունեցավ քայքայման ռեակցիա:
  4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2  բ)CH4=H2+C

բ)H2+S=H2S դ)FeS=Fe+S

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s