Կեղծ մետաղադրամներ

  1. 10 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ինչպե՞ս կարող ենք լծակավոր կշեռքի 3 կշռումով գտնել կեղծ մետաղադրամը։ Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից:
    Լուծում` 10:2=5, 5-1=4, 4:2=2, 2:2=1
  2. 15 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է։ Ամենաքիչը քանի՞ կշռում պետք է անենք, որպեսզի իմանանք որտեղ է կեղծ մետաղադրամը: Հայտնի է, որ կեղծ մետաղադրամը թեթև է  մնացածներից:
    Լուծում` 15:3=5, 5-1=4, 4:2=2, 2:2=1
    Պատ.` 3 կշռում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s