Մայիսի 16

Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 228, 229, 230, 231, 232 վարժությունները: Թվական (կարդա՛, ծանոթացի՛ր թվականի տեսակներին)

228. Երեք տասնյակ – երեսուն, չորս տասնյակ – քառասուն, գինգ տասնյակ – հիսուն:
Սուն վերջածանցը նշանակում է տասնյակ, ինչպես օրինակներում:


229. Ա. Բաղադրյալ – Տասնյոթ, քսաներեք, երեսունմեկ, քառասունվեց

Բ. Հարադիր – Հարյուր մեկ, երկու հարյուր քսանվեց, հինգ հազար վեց հարյուր երեսունութ


230. Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, ինըսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց


231. Ինը թվանշանը կարող ենք գրել երկու ձև՝ ինը և ինն


232. Փոքրիկ իշխանը ապրում էր համար վեց հարյուր տասնչորս մոլորակում:

Տղան հարյուր վաթսունմեկերորդ դպրոցն էր ավարտել:

Իմ անունը մատյանում տասներեքերրորդն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s