Ապրիլի 22

 1. Շաբաթվա բացթողումներդ լրացրո՛ւ։
 2.  Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի առաջին մասը:
 3. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն առաջին մասի)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Գրի՛ր կապույտով գրված բառերի հոմանիշները:

  1-ին մաս – Լուռ ու մունջ-սուս ու փուս, դատարկ-որի մեջ ոչինչ չկա, երկյուղ-վախ, միմյանց-մեկը մյուսի հետ, սաստիկ-ուժգին, փարատել-ցրել, հեռացնել:

  2-րդ մաս – Տարօրինակ-անսովոր, ջուլհակ-կտավագործ, ճախարակ-մանելու հասարակ գործիք:
 2. Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները:

  Տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել։ – Տեսնես ի՞նչ է ուզում դերվիշը, ինչու է մարդկանց վախեցնում:

  Լուն ուղտ շինել – չափազանցել, մեծացնել

  Ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը։ – Սև ցավ պիտի գա, և դու կհեռանաս կյանքից:

  Ունքը շինելու տեղ, աչքն էլ հանեցին – Որևէ բան բարելավելու կամ հաջողեցնելու փոխարեն ավելի մեծ վնաս պատճառել՝ ավելի փչացնել:

 3. Հնար+ա+գիտություն=բարդ, թագ+ա+վոր=բարդ, կտավ=պարզ, հարց+մունք=ածանցավոր, կախարդ+ական=ածանցավոր, անմահ+ա+կան=բարդ ածանցավոր, գլուխ=պարզ, արհեստ+ա+սեր= բարդ բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

 4. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5  անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ: Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:

  5  անձ դերվիշ, դերվիշ, գիտնական, ժողովուրդ, ջուլհակ:
  իրշրջան, կտավ, օրորոց, ճախարակ, առասպել:
 5. Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին:

  Դերվիշ-տարօրինակ, խորհուրդավոր
  Ջուլհակ-հնարամիտ, սլամիտ
 6. Վերնագրի՛ր առաջին մասը:

  Համրացած դերվիշը
 7. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր առաջին մասի վերաբերյալ:

  Ինչու՞ էր դերվիշը փայտերով շրջան դրել:
  Ինչու՞ դերվիշը ոչ ոքի հետ չէր խոսում:
  Ինչու՞ ոչ մի գիտնական չկարողացավ խոսել դերվիշի հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s