Ինքնաստուգում

  1. Կարդա՛ տեքստը, լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը:

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Հենց լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:
Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերը: Մարդը մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց, ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

2. Բնութագրի՛ր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:

Ինչպես ասվում էր տոքստում՝ նա աշխարհի ամենաբարի մարդն էր: Նա վերցնում էր իր սրինգը և նվագում էր գյուղերում, բուժում հիվանդներին: Մի անգամ, անտառում նա կարծես, թե քարացրել էր գայլրին, իր սրինգի մեղեդիով:

3. Մարդն ինչպե՞ս փրկվեց գայլերից:

Նա վերցրեց իր սրինգը, և սկսեց նվագել, այդպես էլ նա փրկվեց:

4. Վերնագրի՛ր տեքստը:

Կախարդական մեղեդին

5. Կազմի՛ր նոր բառեր  աշխարհ, ճանապարհ բառերով:

Աշխարհ+ա+գետ, աշխարհ+ա+մաս, աշխարհ+ա+գրություն, ճանապարհ+որդ, ճանապարհ+ային, ճանապարհ+որդ+ություն


6. Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե յուրաքանչյուրն ինչ խոսքի մաս է:

Ամենաբարի-ածական
Սրինգն-գոյական
Նա-դերանուն
Քաղցր-ածական
Մխիթար
ում էր-գործողություն
Անտառ-գոյական
Սթափվեց-ածական
Կախարդական-ածական

7. Համառոտի՛ր նախադասությունը՝
Նա իր սրինգի
 քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր վշտացածներին:

Նա մխիթարում էր վշտացածներին իր քաղցր մեղեդիներով:

8. Գտիր տրված նախադասության ենթական և ստորոգյալը՝

Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով:

Ենթակա-Մարդը Ստորոգյալ-Տուն էր վերադառնում

9. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրի՛ր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:

Մխիթարել-սփոփել, պսպղալ-շողշողալ, թշնամի-հակառակորդ

10. Տրված թվերը գրի՛ր բառերով՝ 2099, 37, 45, 766, 84:

2099-երկու հազար իննսունինը
37-երեսունյոթ
45-քառասունհինգ
766-յոթ հարյուր վաթսունվեց
84-ութսունչորս

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s