Ապրիլի 8

 • Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 176, 177, 179,180  վարժությունները:

  176.

  Իշխել-Իշխան, բժշկել-բժիշկ, բացել-բաց, ուսուցանել-ուսում, ճեղքել-ճեղք, պահել-պահածո, հյուսել-հյուս, բանել-բան, գրել-գրող, գիր, գործել-գործվածք, զգալ-զգացողություն, հարցնել-հարց:


  177.

  Քաջ-քաջություն, մեծ-մեծություն, գեղեցիկ-գեղեցկություն, հատուկ-հատկություն, հասարակ-հասարակություն, հարմար-հարմարավետություն, դեղին-դեղնություն, գունատություն, հնչեղ-հնչեղություն, պերճ-պերճություն, խեղճ-խեղճություն, տկար-տկարություն:


  179.

  Ա. Գոյական

  Բ. Հատուկ անուններ


  180.

  Ա. Հասարակ

  Բ. Հատուկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s