Դասարանում

163.
Գոյական – Կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճամփորդություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղամբ, հեռուստացույց, Հայաստան, վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտակառք, կառապան, հեծանիվ, պատմություն, թռչուն, թռիչք, գարուն, արև:
Ածական – Հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ, հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր, մրոտ, հմուտ, եռանիվ, մարտական, ալ, պատմական, խիզախ, բարեկամական, շքեղ, գարնանային, արևոտ, երկար:


164.
Ա Բ

Բայ-Մեծ – Մեծաանալ-Ածական
Բայ-Բարձր – Բարձրանալ-Ածական
Բայ-Չոր – Չորանալ-Ածական
Բայ-Չար – Չարանալ-Ածական

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s