1)Կոտորակները  բերեք ընդհանուր հայտարարի

12/50 և 6/25 = 50 – 50, 100, 150, 200… 25 – 25, 50, 150, 200…

6/13 և 4/2 = 13 – 13, 26, 39, 52… 2 – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

7/12 և 5/10 = 12 – 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84… 10 – 10, 20, 30, 40, 50, 60

2)Կրճատեք կոտորակները

15/35 – 7/5

28/21 – 16/12

10/15 – 6/9

25/100 – 1/4

3) Համեմատեք կոտորակները

6/4 < 21/8

3/8 > 6/18

61/4 < 101/4

61/4 < 61/24

4)Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրանց ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

25 և 50 = 50

9 և 11 = 99

35 և 40 = 200

5) Անհրաժեշտության դեպքում թվերը պարզ արտադրիչների

վերլուծելով գտեք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։

4 և 11 = 1

4 և 240 = 4

35 և 60 = 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s