Մարտի 11

  1. Մասնակցի՛ր մայրենիի ֆլեշմոբին:
  2. Անգիր սովորիր Հ. Թումանյանի «Համերգ» բանաստեղծությունը:
  3. Բացատրի՛ր բանաստեղծության  վերնագիրը, պատկերներն ըստ  բանաստեղծական տների:

    Բանաստեղծության մեջ հեղինակը ընդգծված նկարագրում է ամեն մի գործողություն:

    Առաջին տան մեջ հեղինակը նկարագրում է վտակի ընկնելը, դրանից առաջացած ձայները: Երկրորդ տան մեջ տեսնում ենք, թե անտառը ինչպե՞ս է արձագանքում յուրաքանչյուր ձայնի: Իսկ երրորդ տան մեջ նկարագրվում է, թե ինչպես է ժայռը ունկնդրում անտառի արձագանքը:
  4. Ինչպե՞ս կբնութագրես ժայռին:

    Այս բանաստեղծության մեջ ասվում է, որ ժայռը՝ անհանգիստ էր, շաչում, և ճըչում էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s