Մարտի 10

  • Պատմի՛ր Հ. Թումանյանի «Արև և լուսին»  բալլադը (դասարանում բեմադրելու ենք):
  • Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր անծանոթ բառերը։

Ունկնդիր-Լսող
Շաչում-Շաչելու ձայնը, շաչյուն

  • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, ձա՞յնը, թե՞ շարժումը:

Ձայնը

  • Քո կարծիքով ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը վերնագրված «Համերգ»։

Բանաստեղծության մեջ նկարագրվում է բնության ձայները, էե վտակը ինչ ձայներ է հանում, կպնում է ժայռին, և ինչ ձայներ են գալիս:

  • Նկարի՛ր բանաստեղծությունը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s