Բաժիններ

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գրե՛ք թվանշաններով․

1
Մեկ հինգերորդ –
5

1
Մեկ տասնչորսերոդ –
14

1
Մեկ քսաներորդ –
13
2․ Ուղղանկյան մասերի ո՞ր մասն է ստվերագծված։

1 1 1
– – –
3 5 15

3․ Քանի րոպե է՝
կես ժամը – 30
մեկ երրորդ ժամը – 20
քառորդ ժամը – 15
1

5 -րդ ժամը – 12ր

1

12-րդ ժամը – 5ր

1

30-րդ ժամը – 2ր


4․ Անոթում տեղադրվում է 600գ ջուր։ Այդ անոթի ո՞ր մասը պետք է լցնել, որպեսզի նրա
մեջ լինի 150գ ջուր։

1 Մասը

4


5․ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ամենամեծ զու՞յգ վեցանիշ թիվը, թե՞ ամենամեծ կենտ վեցանիշ
թիվը։

Ամենամեծ կենտ վեցանիշ թիվը 999999


6․ Գտե՛ք ABCD քառակուսու մակերեսը, եթե ստվերագծված պատկերը նույնպես
քառակուսի է։

4×4=16սմ

7․ Իրար էին խառնել 2լ մորու և 3լ մոշի օշարակներ։ 1լ մորու օշարակը արժեր
1000դրամ, իսկ մոշինը՝ 500դրամ։ Ի՞նչ արժեր 1լ խառնուրդը։

525դր


8․ Երկու թփի վրա նստած էր 16 ճնճղուկ։ Առաջին թփից երկրորդի վրա թռավ 5 ճնճղուկ,
իսկ երկրորդից առաջինի վրա՝ 3-ը։ Դրանից հետո երկու թփերի վրա ճնճղուկների
քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ճնճղուկ կար յուրաքանչյուր թփի վրա սկզբում։

Առաջրնի վրա կար՝ 10 Երկրորդի վրա կար՝ 6

Տնային առաջադրանքներ


1․ Գրե՛ք թվանշաններով․
Մեկ հազարերորդ
1

1000

Մեկ յոթերորդ
1

7

Մեկ երեսունհազարերորդ
1

30000

2․ Տրված մեծություններից առաջինը երկրորդի ո՞ր բաժինն է։
րոպե և ժամ 1

60

օր և շաբաթ 1

7
միլիմետր և սանտիմետր 1

10
միլիմետր և մետր 1

1000
կիլոգրամ և ցենտներ 1

100


կիլոգրամ և տոննա 1

1000

3․ Ինչպե՞ս է կոչվում
տոննայի մեկ տասներորդ մասը 1

100
րոպեի մեկ վաթսուներորդ մասը 1

60

մետրի մեկ տասներորդ մասը 1

10
օրվա մեկ քսանչորսերորդ մասը 1

24
քառակուսի դեցիմետրի մեկ տասհազարերորդ մասը 1

15․ Ո՞րն է այն ամենափոքր բնական թիվը, որը 19-ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը
հավասար է 8-ի։

27


6․ Ուղղանկյան մակերեսը 2475սմ 2 է։ Որքա՞ն է այն ուղղանկյան մակերեսը, որի
երկարությունը 3 անգամ, իսկ լայնությունը 5 անգամ ավելի փոքր է, քան տրվածինը։

5-3=2


7․ Մեքենան յուրաքանչյուր 100կմ ճանապարհին ծախսում է 8լ բենզին։ Քանի՞ լիտր
բենզին է անհրաժեշտ, որպեսզի մեքենան անցնի 250կմ։

20լ


8․ Երեք եղբայրներ ունեն 900դրամ։ Կրտսերն ունի 10 դրամով պակաս, իսկ ավագը՝
10դրամով ավելի, քան միջին եղբայրը։ Քանի՞ դրամ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։

Մեծ-310
Միջին-290
Կրտսե-290 310+290+290=900

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s