Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով վերլուծելով

Դասարանական առաջադրանքներ
1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա
բաժանարարները
36=2x2x3x3
45=3x3x5
64=2x2x2x2x2x2
78=2x3x13
2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
8 և 14=56
68 և 12=204
16 և 36=144
125 և 35=875
3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
39 և 65=(39, 65)
36 և 48=(36, 48)=12
42 և 105
111 և 185
4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
25 և 85
49 և 28
22 և 33
105 և 35
5․Ամենաշատը քանի՞ միատեսակ նվեր կարելի է պատրաստել 96
կոնֆետից և 36 խնձորից։

Տնային առաջադրանքներ
1․Թիվը պարզ արտադրիչների վերլուծելով գտեք նրա
բաժանարարները
102=2x3x17
124=2x2x31
327=3×109
400=2x2x2x2x5x5
2․ Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտեք նրանց
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
18 և 26=117
108 և 42=2268
25 և 40=80
58 և 86=2394
44 և 64=44
3․ Գտեք թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
96 և 224=4
125 և 500=5
124 և 186=62
333 և 777=111
306 և 714=3
4․ Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը։
42 և 64-640
14 և 27-88
72 և 80-
49 և 77-539
128 և 24-384

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s