Պարզ և բաղադրյալ թվեր

Դասարանական առաջադրանքներ


1․ Ո՞րն է ամենափոքր բաղադրյալ թիվը։

Ամենափքր բաղադրյալ թիվը դա 4 է:


2․ Գտե՛ք այն բոլոր պարզ թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում
անհավասարությունը ճիշտ կլինի։


8x2<72 3x7<99

8x3<72 3x3<99

8x5<72 3x5<99

3. Ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկել 18-ը, որպեսզի արտադրյալը 300-ով մեծ լինի
3300-ից։

18×200=3600


4․ 2-ը և 3-ը պարզ պվեր են, որոնց տարբերությունը հավասար է 1-ի։ Կա՞ արդյոք պարզ
թվերի ուրիշ այդպիսի զույգ։

Այդպիսի թվեր չկան


5․ Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների մեջ, որ յուրաքանչյուրին
բաժին ընկած մատիտների քանակը կենտ թիվ լինի։

Ոչ, դա հնարավոր չէ:


Տնային առաջադրանքներ


1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։

95, 491, 47, 211, 653


2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
(25, 35)=5
(1, 82)=1
(18, 24)=
(64, 68)
(93, 36)
(66, 32)
3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։
4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝
պարզ թվերը
բաղադրյալ թվերը

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ
ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s