Գունային խաղեր

  • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։

Լուծում՝ 7կանաչ+15կարմիր=22 22+1դեղին=23

Պատ.՝ 23 գնդակ

  • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։

Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։

Լուծում՝ 7 կարմիր+4 դեղին+1 կանաչ=12 գնդակ

Պատ.՝ 12 գնդակ

  • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։

Լուծում՝ 4 կանաչ+6 դեղին+2 կարմիր=12 մատիտ

Պատ.՝ 12 մատիտ

  • Պայուսակում կա 9 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։

Լուծում՝ 5 դեղին+15 կարմիր+3 կանաչ=23 գնդիկ

Պատ.՝ 23 գնդիկ

Իմ կազմած խնդիրը

Պահարանում կա 10 վարդագույն, 15 մանուշակագույն, և 3 կապույտ ձեռնոց: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ ձեռնոց պետք է հանել, որ գոնե 2-ը լինի մանուշակագույն:

Լուծում՝ 10 վարդագույն+3 կապույտ+2 մանուշակագույն=15 ձեռնոց

Պատ.՝ 15 ձեռնոց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s