Դեկտեմբերի 6

  • Ավ. Իսահակյանի «Արևի մոտ» հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ան նախածանց ունեցող բառերը: Օրինակ՝ անգութ, …
  • Հայոց լեզու 5 գրքից գրի՛ր 90, 91, 92  վարժությունները:

Անտուն, անծանոթը,  անտեր, անգութ, անվախ, անընդհատ:

90. Տրված արմատներով բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր:

Սառ (սառ), միտ (մտ), մուր (մր) – Սառնորեն, սառնասրտորեն, մտատանջություն, մտովի, մրոտ:

91. Տրված բառերը կազմող մասերի առանձնացրո՛ւ: Արմատները ընդգծի՛ր:

Ամպ+ոտ, քար+ոտ, օդ+ային, ան+շնորհք, դժ+գոհ, հեռ(հեռու)+ավոր, բար(բարի)+ություն, գր(գիր)+ավոր, ան+որոշ, տ+հաճ:

92. Ամեն շարգից մի բաղադրիչ ընտրի՛ր և բաղադրյալ բառեր կազմի՛ր (քանիսը կստացվի):

Թութ-ենի, կարմիր-ավուն, ոսկի-յա, ան-տուն, գույն-ավոր, խորհուրդ-ավոր, կաթ(ն)-ավուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s