Նոյեմբերի 29

  1.  Ավ. Իսահակյանի  «Այդ ոչինչը ես եմ»   առակից դո՛ւրս գրիր 10 պարզ  և 10 բաղադրյալ (ածանցավոր, բարդ և բարդ ածանցավոր) բառեր:

Օրինակ՝ աղավնի— պարզ բառ,

          անպատճառ— բաղադրյալ (ածանցավոր) բառ

պարզ-Մեծ, մարդ,  բարձր, ոչի՛նչ, անցիր, հետո, իշխան,  շատ,  առաջ, աղքատ:

բաղադրյալ-Քաղաք+ա+պետ, ան+պատկառ, ան+վրդով, նահանգ+ա+պետ, փոխ+արքա, հետաքրքր+ված, նվարդ+յուն, ցնց(առանց)+(ոտքի)ոտիների, Շքա+խմբի, նվարդ+յուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s