Նոյեմբերի 26

77. Մոր քույր-մորաքույր

Դարպասը պահող-դարպասապահ

Ժամանակը ցույց տվող-ժամացույց

Ջրի աման-ջրաման

Գաղտնիք պահող-գաղտնապահ

Նավ վարող-նավապետ

Ծաղկի թերթիկ-ծաղկաթերթիկ

Արագ վազող-արագավազ

Ամենից մեծ-ամենամեծ

պոչ չունեցող-անպոչ

Անուշ համ ունեցող-անուշահամ

Քարով շինված-քարաշեն

Կին բժիշկ-բժշկուհի

Բալի ծառ-բալենի

78. Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ

Խիղճ չունեցող-անխիղճ

բարձր ձայնով-բարձրաձայն

Միշտ ժպտուն-ժպտավուն

Գանձը պահելու տեղ-գանձարան

Կապույտ աչքերով-կապտաչյա

Արքայի տղա-արքայազն

Հույների երկիր-Հունաստան

Փոքր էշ-իշուկ

Ծաղիկներով զարդարված-ծղկազարդ

Քաղաքում ապրող-քաղաքացի

Հայրենի երկիր-հայրենիք

79. Ավետիս բերող-ավետաբեր

Արագ ընթացող-արագընթաց

Բաժակը ձեռքին արտասանող ճառ-բաժակաճառ

Վեպ գրող-վիպագիր

Բառարան գրող-բառագիր

Արտասահմանում ապրող մարդ-արտասահմանաբնակ

Բույսերի մասին գիտություն-բուսագիտություն

80.

Հականիշ – հակ (հակառակ) + ա + նիշ

Բանջարանոց – Բանջար + ա + նոց

Աշակերտ – աշ + ա + կերտ

Աշակերտական – աշակերտ + ա + կան

Տարրական – տարր + ա + կան

Գլխավոր – գլուխ + ա + վոր

Կարմիր – չի բաժանվում

Դաշտամուկ – Դաշտ + ա + մուկ

Հյուր – չի բաժանվում

Հարստություն – հարուստ + ություն

Կերառատ – կեր + առատ

Վտանգ – չի բաժանվում

81. Ա. Մարդ, տեր, սիրտ, կապույտ, արքա, ծաղիկ, կատու, բարի:

Բ. Մարդ+ա+սեր, տիր(տեր)+ա+մայր, սրտ(սիրտ)+ա+տրոպ, կապտ(կապույտ)+ա+վուն, արքա+յ+ա+կան, ծաղկ(ծաղիկ)+ել, կատ(կատու)+վ+ա+զգի, բարե(բարի)+րար:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s