Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը նրա 6 նիստերի մակերեսների գումարն է։ Քանի որ խորանարդի 6 նիստերը իրար հավասար քառակուսիներ են, ուրեմն, խորանարդի մակերևույթի մակերեսը հաշվելու համար պետք է գտնել 1 քառակուսու մակերեսը և արդյունքը բազմապատկել 6-ով։

Օրինակ՝ Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի մակերևույթի մակերեսը։

Խնդիրը լուծելու համար նախ վերհիշենք, որ խորանարդի մակերևությի մակերեսը նրա 6 իրար հավասար նիստերի(քառակուսիների) գումարն է։ Հաշվենք 8 սմ կողմով 1 քառակուսու մակերսը և արդյունքը բազմապատկեն 6-ով(քանի որ 6 նիստերը իրար հավասար են)։

8*8=64 (սմ քառ․)

64*6=384(սմ քառ․)

Paint-ով գծեք խորանարդ․

Առաջադրանքներ

  1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

2. Ծավալ՝ 12x12x12=1728սմ Մակերևույթի մակերես՝ 12x12x6=864սմՀաշվեք  14 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 14x14x14=2744դմ Մակերևույթի մակերես՝ 14x14x6=1176դմ

3. Հաշվեք  19 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 19x19x19=6859սմ Մակերևույթի մակերես՝ 1866սմ

4. Հաշվեք  15 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 15x15x15=3375մմ Մակերևույթի մակերես՝ 15x15x6=1350մմ

5. Հաշվեք  4 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 4x4x4=64դմ Մակերևույթի մակերես՝ 4x4x6=96դմ

6. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 21x21x21=9261սմ Մակերևույթի մակերես՝ 21x21x6=2646սմ

7. Հաշվեք  11 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 11x11x11=1331դմ Մակերևույթի մակերես՝ 11x11x6=726դմ

8. Հաշվեք  14 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 14x14x14=2744մմ Մակերևույթի մակերես՝ 14x14x6=1176մմ

9. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 21x21x21=9261սմ Մակերևույթի մակերես՝ 21x21x6=2646սմ

10. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 1x1x1=1դմ Մակերևույթի մակերես՝ 1x1x6=6դմ

11. Հաշվեք  9 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Ծավալ՝ 9x9x9=729մմ Մակերևույթի մակերես՝ 9x9x6=486մմ

12. Գործնական աշխատանք․Պատրաստեք խորանար, հաշվեք այդ խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

Կող-4սմ Ծավալ՝ 4x4x4=64սմ Մակերևույթի մակերես՝ 4x4x6=96սմ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s