Նոյեմբերի 22

  1. Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛ր` դրանք գործածելով՝

աուղիղ իմաստով,

բորպես դարձվածք

Գլուխ տալ, աչքը մտնել, ձեռք ձեռքի տալ, (ինչ-որ բանի) տակ մտնել:

Գլուխ-գլխի տալ: Գլուխը տալ պատին: Ինչ-որ մեկի աչխը մտնել: Աչքը փոշի մտնել: Միմիանց ձեռք ձեռքի տալ: Այդ փողը ձեռք ձեռքի էր անցել, մինչ ինձ հասնելը: Այդ պահին ես գետինը մտա: Ես մտա սեղանի տակ:

2․  Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանից առանձնացրո՛ւ, դո՛ւրս գրիր 10 դարձվածք, բացատրի՛ր։

Ագռավի ճանկեր – տգեղ գիր

Ագռավի ձայն – կոշտ, տգեղ ձայն

Բազար անել – առևտուր անել կամ կռվել

Բաժակ բարձրացնել – կենաց ասել

Բաժակը լցնել – համբերությունը հատվել

Բուրդը գզել – ինչ – որ մեկին խիստ քննադատել

Գազան կտրել – գազանանալ

Գազանների արքա – առյուծ

Գալ – գնալ – հաճախել

Գույնը գցել – գունատվել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s