Նոյեմբերի 12-Նոյեմբերի 15

Նոյեմբերի 12

1.Մասնակցի՛ր մայրենիի ֆլեշմոբին:

2.Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը » հեքիաթը: Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր:

փափագ-բուռն ցանկություն
բարքեր-սովորույթ, նիստ ու կաց
շտեմարան-Որևէ բանով շատ հարուստ վայր՝ տեղ:
կայծքար-Կարծր քարի մի տեսակը: , Օգտ. կրակ ստանալու համար:
աբեթ-բռնկանյութ

Նոյեմբերի 15

  •  Ավ. Իսահակյանի «Ամենապիտանի բանը «հեքիաթը դերերով պատմել սովորի՛ր: 
  • Կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:
  • Կանաչով նշված բառերի հականիշները գրի՛ր:

երկիր-աշխարհ
իմաստուն-խելացի
վեհ կամք-մեծ ցանկություն
շտեմարան-Որևէ բանով շատ հարուստ վայր՝ տեղ:
փափագ-բուռն ցանկություն
ուղի-փողոց, ճանապարհ, մայթ
բարքեր-կենցաղ

ամենապիտանի-անպիտան, անպետք
վառեց-հանգցնել, մարել, շիջել
իմաստուն-անմիտ, հիմար, իմաստակ, անգետ, անխելք
լույս-մութ, խավար, ստվեր
լցնես-դատարկես
երիտասարդ-ծեր, հասակավոր, ալևոր, պառավ, տարեց


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s