Հոկտեմբերի 12

47.

  1. Ջարդել, կտոր-կտոր անել, փշրել, կոտրել
  2. Հավաքել, ամբարել, ժողովել, կուտակել
  3. Հասկանալ, գլխի ընկնել, պարզել, կռահել
  4. ծածկել, պահել, թաքցնել, քողարկել, պատսպարել

50. Աստվածաշունչ-Սուրբ գիրք, գլուխ-կատար, շինել-կառուցել, բարկանալ-զայրանալ, էլ-այլևս, իրար-միմիանց, հասկանալ-ընկալել, ազգ-սփռվել, ցրվել-հեռանալ, գործածել-օգտագործել:

51. Դարբնի աղջիկը առավոտից մինչև իրիկուն խոհանոցում պետք է չարչարվեր – Դարբնի աղջիկը առավոտից մինչև իրիկուն խոհանոցում պետք է գործ անի:

Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շտապ-շտապ հեռացավ – Ինչ-որ մեկը պատուհանը թակեց ու շուտ հեռացավ:

Անսպասելի մի խշշոց ականջն մտավ, ու ձին լարվեց – Անսպասելի մի խշշոց լսվեց, ու ձին լարվեց:

Քո ճանապարհին միայն մի խոչնդոտ կա – Քո ճանապարհին միայն մի խանգարում կա:

Անխոս առաջ էր քայլում, առանց մեկի վրա ուշք դարձնելու – Անխոս առաջ էր քայլում, առանց մեկի վրա ուշադրություն դարձնելու:

Ձորի պռնիկին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու անվախ մի ծառ էր կանգնել – Ձորի պռնիկին, աշնան հողմերի առաջ անկոտրում ու առանց վախենալու մի ծառ էր կանգնել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s