ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՏԱՐՐ, ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ: ՊԱՐԶ ԵՎ ԲԱՐԴ ՆՅՈՒԹԵՐ

  1. Ինչո՞վ են տարբերվում պարզ և բարդ նյութերը: Պարզ նյութերը տարբերվում են բարդերից նրանով, որ պարզը կազմված է մեկ քիմիական տարրից, իսկ բարդը՝ մեկից ավելի:
  2. Ի՞նչ հատկություններով կարելի է տարբերել մետաղը ոչ մետաղից: Ոչ մետաղներ, քիմիական տարրեր, որոնք առաջացնում են մետաղներին ոչ բնորոշ հատկություններով պարզ նյութեր։ Մետաղական փայլ չունեն, էլեկտրականության և ջերմության վատ հաղորդիչներ են, կռելի չեն։ Հայտնի քիմիական տարրերից բնորոշ ոչ մետաղներ են միայն 22-ը, որոնցից ջրածինը, ազոտը, թթվածինը, ֆտորը, քլորը և ազնիվ գազերը:

 «Անտառում»  

  1.  Համո Սահյանի «Անտառում»  բանաստեղծությունը  անգի՛ր սովորիր (կեսը կամ ամբողջությամբ):
  2. Բացատրի՛ր տրված փոխաբերությունները /ոչ ուղիղ իմաստով գործածված արտահայտությունները/:

ա)Անտառում ամպի ծվեններ կային: – ցրված ամպ

բ)Շշուկներ կային անտառում այնքա՜ն: – Այնառում ցածր տերևների ձայներ էին լսվում

գ)Օրոր էր ասում աշունն անտառին: – երգում էր քնելու երգ

դ) Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում: – Սնկի գլխին սպիտակ ցող էր նստել

  1. Բանաստեղծության ո՞ր պատկերն է քեզ շատ դուր գալիս: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Փայտահատը հին երգն էր կրկնում
Եվ տաք սղոցն իր յուղում էր կրկին,
Թեղին անտարբեր ականջ էր դնում
Տապալված կաղնու խուլ հառաչանքին։

Ինձ դուր եկան այս տողերը, որովհետև, ինթ սա հիշացրեց թեթև աշնանային տխրություն:

  1. Նկարագրի՛ր բանաստեղծի ներկայացրած անտառը: Բանաստեղծությունն արձակի փոխադրի՛ր:

  1. Գրի՛ր կապույտ-Երկնագույն, ծովագույն, մշուշ-մառախուղ, կածան-ճանապարհ, եղյամ-Ցող, հողմ-սյուք, որսկան-Որսորդ  բառերի հոմանիշները: