Առաջին օրը դպրոցում: Վիլյամ Սարոյան

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի «Առաջին օրը դպրոցում» պատմվածքի առաջին մասը։ Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր։

Անծանոթ բառեր

անդրանիկ – միակ, առաջին, առջինեկ

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Գումարվող թվերը կոչվում են գումարելիներ, իսկ գումարման արդյունքը՝ գումար։ 

Բնական թվերի գումարման տեղափոխական օրենք․

Գումարելիների տեղերը փոխանակելիս գումարը չի փոխվում։  

Բնական թվերի գումարման զուգորդական օրենքը․

Եթե երկու թվերի գումարին գումարվում է երրորդ թիվը, արդյունքը հավասար կլինի այն թվին, որը ստացվում է, եթե առաջին թվին գումարվում է երկրորդ և երրորդ թվերի գումարը։ 

Դասարանական առաջադրանքներ․

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։

1+2+3=6

2․ Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

999+1000=1999

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։● 150+200+250● 796+100+4+250● 38000+6550+2000

150+250=400+200+600, 796+4=800+250=1050+100=1150, 38000+2000=40000+6550=46550

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։● 39+13+87● 196+17+283● 1032+968+255

39+13=52+87=139, 196+17=213+283=496, 1032+968=2000+255=2255

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։ ● 64+18+36● 393+8+92+107● 2059+2311+441+689+14

64+36=100+18=118, 92+8=100+107=207+393=600, 2059+441=2500+689=3189+2311=5500+14=5514

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

Լուծում՝ 115+15=130, 115+130+10=255, 115+130+255=500

Պատ՝. 500

7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։

Լուծում՝ 1800:5=360×12=4320

Պատ՝. 4320

Տնային առաջադրանքներ․

1․ Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։ 10000+99=10099

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։ 150+150=300 600+500=1100

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։● 6480+224+500+20 ● 12000+6214+8000● 7480+364+500+20

6480+20=6500+500+224=724+6500=7224, 120000+8000=128000+6214=134214, 7480+20=7500+500+364=8364

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։● 57+60+40● 101+999+1001● 333+6667+1992

60+40=100+57=157, 1001+999=2000+101=2101, 333+6667=7000+1992=8992

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։ ● 276+9+24+91● 1035+49+465+101● 654+17+346+250+750

91+9=100+276+24=400, 1035+465=1500+49+101=1650, 654+346=1000+250+750=2000+17=2017