Մայրենի սեպտեմբերի 15

Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել է հնչյունը:

Էջ-է, Էի-է, Էգ-է, Էքսկուրսիա-է, Կես-ե, Սեր-ե, Տեր-ե, Հավերժ-ե, Բազե-ե, Րոպե-ե

Տրված բառերում ո՞ր տառերով (նշաններով) է գրվել o հնչյունը:
Օր-օ, օգուտ-օ, օտար-օ, օղակ-օ, մորեխ-ո, նոր-ո, կտոր-ո, սովորել-ո, պահածո-ո, եորեկո-ո, կինո-ո

Տրված բառերում ե և ո տառերն ինչպե՞ս են կարդացվում

Ա․ Եղանակ-ե, երազ-ե, երամ-ե, երկիր-ե, երդում-ե , եռալ-ե, եղնիկ-ե

Բ․ Ոզնի-ո, ող-ո, որս-ո, ոսկոր-ո, ոստ-ո, որակ-ո, ոտք-ո

Տրված բառերում և տառն ինչպես է կարդացվում

Ա. Հարևան-եվ, Սևան-եվ, հևալ-եվ, տերև-եվ, կեղև-եվ, թև-եվ, սև-եվ

Բ. Նայև-և, թեև-և, և-և

Տառերը կարդա՛ այնպես, ինչպես հնչում են(տառերի անունները մի կարդա) հետո պատասխանի՛ր հարցերին:

Հայերենն ունի երսունինը տառ երեսունվեց հնչյուն:

Ա. օ-ո, է-ե

Բ. ո-վո, ե-յէ, և-եվ

Տրված մտքերից որն ես ճիշտ համրում:

Բ. Հնչյունը և տառը տարբեր բաներ են, հնչյունը լսվում և արտասանվում է, իսկ տառը գրվում և կարդացվում է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s