Սեպտեմբերի 14

 • Մ. Գալշոյանի «Սպասում» պատմվածքը պատմի՛ր:
 • Նկարագրի՛ր, բնութագրի՛ր Կոմիտասին: – Դասարանցիների պատմելով՝ նիհար ու գունատ տղա էր, խոհեմ ու բարի։
 • Գրի՛ր շուրջբոլոր-Չորս կողմը, անմիջնորդ-առանց միջնորդի, հանդարտ-հանգիստ, ծածուկ-թաքուն, գոցել-փակել, բառերի հոմանիշները:
 • Բացատրի՛ր  գլուխ տալ-բարևել, գլուխ ջարդել-շատ մտածել դարձվածքների իմաստը, գտի՛ր այլ դարձվածքներ գլուխ բառով:
 • գլուխ անցնել մի բանի
 • գլուխ գալ
 • գլուխ գլխի
 • գլուխ գլխի դնել
 • գլուխ գլխի լինել
 • գլուխ գործոց
 • գլուխ դարձնել
 • գլուխ դնել մեկի հետ
 • գլուխ դնել մի բանի