Հայոց լեզու 5″

  1. Տրված տառերը այբբենական կարգով դասավուրի՛ր: Ո՞ր տառերն են դուրս մնացաել:

Ճ, ջ, ժ, ն, յ, ռ, ր, ց, է, ղ, փ, բ, ս, մ, ո, կ, մ, թ, ծ, վ, գ, ե, ա, ն, ի, տ, հ, պ

Այբբուբենի կարգով՝ Ա, բ, գ, ե, է, թ, ժ, ի, ծ, կ, հ, ղ, ճ, մ, յ, ն, ո, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, փ,

Բաց թողնված տառերը՝ Զ, ը, խ, ձ, շ, չ, ց, ու, ք, և, օ, ֆ

2) Զննի՛ր ուղագրարական բառարանը և պարզի՛ր, թե բառերն ինչպե՞ս (ինչ կարգով) են դասավորված:

Պատասխան՝ Տառերը դասավորված են այբբենական կարգով:

3) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Եղին, շյուղ, պատշպամբ, դարպաս, թակարդ, կաթսա, սրճեփ

դարպաս, եղին, թակարդ, կաթսա շյուղ, պատշպամբ, սրճեփ

4) Տրված բառերրը այբբենական կարգով դասավորիր:

Մթերք, մղկտալ, մողես, մխիթարել, մատյան, միլիոն, մրջյուն, մեղավոր

մատյան, մեղավոր, մթերք, միլիոն, մխիթարել, մղկտալ, մողես, մրջյուն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s