Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

  1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

  1. Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն-շնաձուկ, գինի-գինետուն, բույս-բուսակեր, հույս-լիահույս, լույս-լուսամուտ, տարի-տարեվերջ, օր-օրեցօր:

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ-լուս-լույս, այգեպան-այգե-այգի, սիրահար-սիր-սեր, առվակ-առ-առու, գոտեպնդել-գոտ-գոտի, մթնել-մթ-մութ, հուսահատություն-հուս-հույս, ընկուզենի-ընկուզ-ընկույզ,  գրող-գր-գիր, Էջմիածին-էջ-էջք:

  1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Գոյական- աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսքում, տնտեսուհի, գեղեցկություն:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:3

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

       Դասացուցակ-դաս+ա+ցուցակ, չտես-չ+տես, մարդակեր-մարդ+ա+կեր, յուղոտ-յուղ+ոտ, հացաման-հաց+աման, ամանեղեն-աման+եղեն, լուսավոր-լույս+ավոր, լուսամուտ-լույս+ա+մուտ, անտեսանելի-ան+տեսանելի, խոշորացույց-խոշոր+ա+ցույց, ցուցամատ-ցույց+ա+մատ, դռնակ-դուռն+ակ, լավություն-լավ+ություն, անհոգնել-ան+հոգնել, դժգոհ-դժ+գոհ, քարոտ-քար+ոտ, պարսկուհի-պարսիկ+ուհի, հայուհի-հայ+ուհի, Վրաստան-վրաց+ստան:

  1. Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան(նախածանց), դժ(նախածանց), ային, ստան, ուհի

Հացեղեն, հայուհի, հնդկաստան, դժգոհ, անհոտ, գարնանային

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր աղտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու ախտ էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտ թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշուն,  ճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Ես ունեմ մի եղբայր, նա շատ է սիրում ճամփորդել: Մի անգամ նա գնացել էր Ֆրանսիա և նկատեց մի զմրուխտե ամրոց, և մտավ ներս: Այնտեղ ապրում էր զմրուխտե թագուհին: Այնտեղ ամեն ինչ շատ հետաքրքիր էր, և պատի մեջ նա նկատեց մի ճեղք, նա հարցրեց թե ինչու է պատի մեջ այդքան մեծ ճեղք, նրան պատասխանեցին.

-Այնտեղ ապրում է մի աղջիկ, նա թագուհու աղջիկն էր, բայց նա մահացել է ավտոկատոստրովայում, և հիմա նա այնտեղ է ապրում, ավելի շուտ նրա հոգին,-ասաց թագուհու օգնականը:

Իմ եղբայրը շատ վախեցավ, բայց դա ցույց չտվեց: Հետո թագուհու օգնականը ասաց.

-Միս Մարիա եկեք ճաշելու:

Այդ ճեխքը մի փոքր բացվեց և Միս Մարիան և օգնականը գնացին ամրոցի ճաշարան: Նա նստեց աթոռին օգնականը նուրբ կտրեց նրա ուտելիքը և տվեց Միս Մարիային:Այդ ժամանակ զմրուխտե թագուհին ասաց.

-Մարիա, աղջիկս արի քեզ համբուրեմ:

Այդ ժամանակ եղբայրս շատ վախեցավ և դուրս եկավ այդ զմրուխտե ամրոցից, և երբեք չի վերադառնալու:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s