Եղեգնուհին հաթցեր և առաջադրանքներ

  • Ի՞նչ  ընդհանրություն կա Ղ․ Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի և «Ծնունդ Վահագնի» առասպելի միջև։ Գտի՛ր և գրի՛ր։ Վահագնը ծնվել է բամբուկից ծովի մեջ, իսկ Եղեգնուհին եղեգնից լճի մեջ:
  • Թագավորի նաժիշտները եկան գետի մոտ:  Գետի մոտերքում բնակվում էին թափառական սևադեմ բոշաներ։ Թագավորն  ուներ մինուճար որդի։ Գտի՛ր այս նախադասությունների ենթական և ստորոգյալը:

Ենթակա ՝ – Նաժիշտները

Ստորոգյալ ՝ – Եկան

Ենթակա ՝ – Բոշաները

Ստորոգյալ ՝ – Բնակվում էին

Ենթակա ՝ – Թագավորը

Ստորոգիալ ՝ – Ուներ

  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր ուրիշի ուղղակի խոսք ունեցող երկու նախադասություն։

― Որդի՛, ժամանակ է քեզ ամուսնանալու․ ո՞ւմ ես աչքադրել, ասա՛, գնանք նրան ուզենք, կամ
թե չէ մեզ կամք տուր, մենք ինքներս կընտրենք քեզ հարմար մի աղջիկ։

― Դո՞ւ ես,― ասացին,― Եղեգնուհին։

  • Հեքիաթից դո՛ւրս գրիր երկու պարզ, երկու բարդ և երկու ածանցավոր բառեր։

Պարզ՝ – ծնունդ, Աստուծո

Բարդ՝ – աչքադրել, նորահարս

Ածանցավոր՝ – Թագավոր, Եղեգնուհի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s