ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

  • Հ. Թումանյանի «Երկ սև ամպ»  բանաստեղծությունը անգի՛ր սովորիր:
  •   Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ  բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Երկու սև ամպ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ Անծանոթ բառեր
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ հալածական-Մի տեղից միյուսը տեղը
Գընում էին հալածական։ քշված մարդ։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s