Մաթեմատիկա պարապմունք 58 տնային առաջադրանք

1․ Ասա՛ մի այնպիսի թիվ, որը գումարելով 234-ին՝ ստացված գումարը 5-ի բաժանվի առանց մնացորդի։ 

Լուծում՝ 234+1=235

Պատ.՝ 235

2․ 4516-ից հանրի՛ր մի այնպիսի թիվ, որ ստացված տարբերությունը 5-ի բազմապատիկ լինի։ 

4516-1=4515, 4516-6=4510

3 5-ի բազմապատի՞կ են արդյոք հետևյալ արտահայտությունների արժեքները։

3036-321=2715

3362-27=3335

4251+214=4465

1326-196=1130

2345-23=2322 5-ի բազմապատիկ չէ

4․ Գրի՛ր 12-ի բոլոր բաժանարարները և 12-ի երեք բազմապատիկ։

Պատ.՝ բաժանարարները-1,2,3,4,6,12 12,24,36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s