Գումարման տեղափոխական հատկությունը

1․ Հաշվի՛ր՝ օգտվելով գումարման տեղափոխական հատկությունից։

393+600+7+3000=393+7+600+3000=400+3600=4000

12000+6214+8000=1200+8000=20000+6214=26214

6480+224+500+20=6480+20=6500+500=7000+224=7224

375+600+25+300=600+25=625+375=1000+300=1300

796+200+4+450=796+4=800+450=1250+200=1450

38000+6550+2000=38000+2000=40000+6550=46550

42300+142+2000+700=42300+2000=44300+700=45000+142=45142

750+2807+880+250=750+250=1000+880=1880+2807=4687

2. Կատարի՛ր գործողությունները։

90կմ+234կմ+210կմ=210կմ+90կմ=300կմ+234կմ=534կմ

8կմ250մ-3կմ=5կմ 250մ

6կմ420մ+3կմ200մ=6կմ+3կմ=3կմ 420մ+200մ=620մ

6կմ700մ+300մ=1000մ 6կմ

30կմ+352կմ+170կմ=170կմ+30կմ=200կմ 200կմ+352կմ =552կմ

8կմ420մ-210մ=420մ-210մ=210մ 8կմ

5կմ385մ+7կմ400մ=7կմ+5կմ=12կմ 400մ+385մ=785մ

8կմ200մ+800մ=800մ+200մ=1000մ 8կմ

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում՝ 48+18=66մմ 48×2=96+66×2=132=228

Պատ․՝228

4․ Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։

Լուծում՝ 48×3=144մմ 48×2+144×2=96+288=384

Պատ․`384

5․ Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։

Լուծում՝ Աննա-20=Սոնա+40, Աննա=Սոնա+40+20, Աննա=Սոնա+60

Պատ․`60

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք 100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

Լուծում՝ Գոհար+120=Լուսինե-100, Գ=Լ-100-120, Գ=Լ-220

Պատ․՝220

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s