Ստորերկրյա ջրեր

Հարցեր և առաջադրանքներ

Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։
Ստորերկրյա ջրերը երկրի ընդերքում ներծծված և կուտակված ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևներից, ձնհալներից։

Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները:
Տուֆը, ավազը և այլ ապարները դրանք ջրաթափանց են, ջուրը ներծծում են ընդերք։ Մարմարը, կավը ջրամերժ ապարներ են, որոնք ջուրը չեն կլանում։

Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում։
Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևի շերտերով անցնելով վերցնում են բոլոր օգտակար գազերը, հանքանյութերը և դուրս են գալիս երկրի մակերևույթ՝ որպես հանքային աղբյուրներ։

Ի՞նչ են աղբյուրը, գեյզերները,  ջուրը:
Աղբյուրն այն է, որ ջրամերժ ապարները ստորերկրյա ջրերին չեն ընդունում և այն դուրս է գալիս երկրի մակերևույթ սառը և քաղցրահամ կամ տաք։

Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:
Կարևոր նշանակություն ունեն նաև հանքային աղբյուրների ջրերը, ո­րոնք օգտագործում են խմելու և բուժման նպատակներով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s