Երջանիկ խրճիթը

  • Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի «Երջանիկ խրճիթը» պատմվածքը:
  • Պատմվածքում կանաչով նշված բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
  • Պատմվածքում  կապույտով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Կանաչով նշված բառեր․ Կապույտով նշված բառեր․

թևին է տալիս-թռչում է առավոտ-լուսաբաց

երերուն-տարուբերվող ալևոր- ծերունի

բուխարիկ-վառարան խրճիթ-տնակ

քարավան-միմիանց հետևից

քայլող մարդկանց խումբ։ վերջալույս-մայրամուտ

մացառ-փշոտ թփաբույս աննկատ-չեևացող

չիբուխ-ծխախոտ անհայտացավ-կորավ

ջրաղաց- Հացահատիկ

աղալու ջրային աղաց՝ աղորիք: նազելի-պատվելի

զմրուխտյա-զմրուխտե շքեղ-հոյակապ

շնորհալի-մեծաշնորհ

ուղևոր-ճամփորդ

եզերք-ծայր

շավիղ-ուղի

սոսափում-խշալ

մանուկ-երեխա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s