Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=31869

2235
5

20


447
32406
23
447

20


31869

35

35


0


30184-7025:5+9683=

7025
5

51405

203018420

1405
025


19779

25


0
+197799683


2946242588:7-2056+960:3=4348

1)42588
7
42


2)6084

058


2056


56


402828

28

3)960
3

09

320

064)+4028
6


320
0

4348
2539+2747=5286


+253927475286

25300-7000:8+3494=21741

1)7000
82)25300


64


875

875


60
25235563)+25235


40

349440
21741
0

40787-204:6+777:3=40562

1)204
6


2)777
3
18

346


25924


17
24


15

027


3)259

27

34


0
225
4)40787
225


40562
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s