Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=


1)
21842)96542


725


7205

1459

893373)+89337
1459907961000:4×8:200=1)1000
42)
x250

8


250


8
20
2000

200
3)
2000
200
210

0


2154:2030=?

???
8592-657+124567-7025=117542

1)8592


2)124567

657


7025


3)+1175427935

1254775100:640:200=???

???
33600:60:7022=????

???
գի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=


1)
21842)96542


725


7205

1459

893373)+89337
1459907961000:4×8:200=1)1000
42)
x250

8


250


8
20
2000

200
3)
2000
200
210

0


2154:2030=?

???
8592-657+124567-7025=117542

1)8592


2)124567

657


7025


3)+1175427935

1254775100:640:200=???

???
33600:60:7022=????

???
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s