Բնագիտություն

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.
պղինձ, կավ, մարմար, ոսկի, նավթ, տուֆ, ալմաստ, կրաքար, զմրուխտ, քարածուխ, արծաթ, տուֆ,  բնական գազ, փիրուզ, երկաթ, բազալտ, այլումին, օպալ:

Շինանյութ-կավ։    Վառելիք-նավթ, բնական գազ։        Մետաղ-ոսկի, արծաթ, երկաթ, պղինձ։ Թանկարժեք քար – փիրուզ, տուֆ, մարմար,ալմաստ, զմրուխոտ, բազալտ, օպալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s