Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

12×4=48սմ

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

3×3=9 դմ2

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:3 =12 սմ2

12×12=144 սմ2

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9 սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։

5×5=25

5×4=20սմ2

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

100×4=25

25×25=625

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

21×4=84 սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

8×8=64 դմ2

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

42:3=14

14×14=196 սմ2

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

44:4=11

11×11=121 սմ2

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։

7×7=49

7×4=28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s