Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Փակ բեկյալ

2 Տարբերակներից որում է պատկերված ինքնահատվող բեկյալ։

Պատկեր 1․

Փակ բեկյալ

Պատկեր 2․

Ինքնահատվող բեկյալ

Պատկեր 3․

Բաց բեկյալ

3 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=11սմ, BC=5 սմ, CD=8 սմ, DE=14 սմ:

11+5+8+15=38 սմ

  1. Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=20դմ, BC=50 դմ, CD =80դմ

200+500+800=1,500

5.Արփին ճաշի համար աղցան պատրաստեց: Մեկ բաժին աղցանի համար պետք է 3 լոլիկ, 2 վարունգ, 1 պղպեղ: Քանի՞ լոլիկ, վարունգ և պղպեղ օգտագործեց Արփին 8 բաժին աղցան պատրաստելու համար:

Լուծում՝ 3×8=24 լոլիկ, 2×8=16 վարունգ, 1×8=8 պղպեղ

Պատ ․՝ 24 լոլիկ, 16 վարունգ, 8 պղպեղ

6 Տարբեր թվանշաններով գրվող ամենափոքր քառանիշ թվի հարյուրավորների կարգում ի՞նչ թվանշան է գրված:

1234-200 թվանշանը

7․ Օգտագործելով թվաբանական գործողության նշանները՝ հինգ մեկերի միջոցով ստացեք 100: 111-11=100,

Տնային առաջադրանքներ

1Ինչպիսի բեկյալ է նկարված։

Բաց բեկյալ

2 Գտնել ABCDE բեկյալի երկարությունը, եթե AB=14սմ, BC=4սմ, CD=9 սմ, DE=16սմ:

14+4+9+16=43 սմ

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։

50+70+90=210 մմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s