Դասարանական առաջադրանքներ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։ Երկիր և չափ։

2․Ին՞չ է կետը։ Պատկերացնենք կլոր կետ, որի մեջ կան անվերջ մասնիկներ։

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։ Լատիներեն։

4․ Ին՞չ է հատվածը։ Հատվածը այն է, որ ունի սկիսբ և վերջ։

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Որ ունի սկիզբ և չունի վերջ։

6․ Ին՞չ է ուղիղը։ Որը չունի սկիզբ և չունի վերջ։

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։ Ուղիղը չունի սկիզբ և վերջ, ճառագայթը ունի սկիզբ և չունի վերջ, իսկ հատվածը ունի սկիզբ և վերջ։

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Մի ծայրից մյուս ծայր երկարությունը։

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։ Քանոնով, մետրով և այլն․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s