Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Դասարանական առաջադրանքներ

Առաջադրանքներ

1․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․ Ճառագայթ

Պատկեր 2․ Ուղիղ

Պատկեր 3․ Հատված

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետգծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Ճառագայթ

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է հատված։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․

Հատված

Պատկեր 2․

Պատկեր 3․

Ուղիղ

4․ Որքա՞ն է BC հատվածի երկարությունը, եթե AB=25սմ, AC=60սմ:

60-25=35 սմ

5․ Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=25մմ, BC=70մմ:

125-25=100-70=30մմ

Տնային առաջադրանքներ

1 Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետգծված մասն է ճառագայթ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․

Ուղիղ

Պատկեր 2․

Հատված

Պատկեր 3․

Ուղիղ

2․ Ինչպե՞ս է կոչվում նկարի կետագծված կանաչ մասը։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)։

Հատված

3․ Հետևյալ պատկերներից որի՞ կանաչով կետագծված մասն է ուղիղ։ (Յուրաքանչյուր նկարում հաշվի առ կետագծված կանաչ պատկերն ամբողջությամբ)

Պատկեր 1․

Ուղիղ

Պատկեր 2․

Ուղիղ

Պատկեր 3․

Հատված

4․ Որքա՞ն է AB հատվածի երկարությունը, եթե BC=45սմ, AC=70սմ:

70-45=25սմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s