Մշուշների շղարշի տակ

1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

խաշամ-խազալ, անհամարձակ-անվստահ, որոտալ-թնդալ, կծկվել-կուչ գալ

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշների շղարշի տակ-Մառախուղի անձրևի տակ, Քամի-հողմ

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում։

Ես տեսնում եմ դեղին, կարմիր և կանաչ գույներ։

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:

Ես լսում եմ քամու, անձրևի և տերևների խշխշոցի ձայներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s