Մայրենի

Կատարի՛ր առաջադրանքները:

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև – 3տառ, 4 հնչյուն , ոզնի – 4 տառ, 5 հնչյուն , ոհմակ – 5 տառ, 6 հնչյուն, հրեղեն – 6 տառ, 6 հնչյուն, երախտամոռ – 9 տառ, 9 հնչյուն, տերև – 4տառ 5 հնչյուն, հարևան – 6 տառ, 7 հնչյուն, եղանակ 6տառ 6 հնչյուն, սեղան 5 տառ 5 հնչյուն, երազ 4 տառ, 4 հնչյուն:

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Ար-ահ-ետ (3), կա-ծան (2), հե-րոս (2), բեր-անբ-աց (3), ար-կած-ա-յին

(4), ար-դար-ա-դատ (4), կար-գա-պահ (3), հեր-թա-կան (3),

մա-տա-կար-ար-ել (5), ազ-ատ-ա-սեր (4):

3. Տրված են վանկեր: Վերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանված) բառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տերև, արևմուտք, արևկող, Տաթև:

Բ. Տերևաթափ, անձրևային, արևոտ, սևուկ,  բևեռային,  ձևական, թևավոր,  ուղևոր:

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն

հորինի՛ր:

Աշնանային արևոտ մի օր, Տաթևը իր ընտանիքի հետ որոշեց գնալ Տաթևի վանք։

Ճանապարհը երկար էր, ամբողջ ճանապարհի ոսկեգույնով էր պատված՝ աննկարագրելի

աշուն էր՝ առատ տերևաթափով։ Տաթևի քույրիկը նստած էր մեքենայի արևկող մասում, և թվում էր թէ ձևական դժգոհում էր իր տեղից, որպեսզի Տաթևը զիջի իր տեղը նրան։ Վերջապես հասան տեղ, ուղևորներից մեկը շատ տարօրինակ զարմացել էր Գորիսում անձրևային եղանակ տեսնելով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s