Պարապմունք 17

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 696:12=58

Սյունակաձև


69612


60
58


96

96


0


Ստուգում
x
58

12+116
58

696
990:45= 22

Սյունակաձև
9904590
22900

Ստուգում՝

45

x
22+

90
90


990
1518:22=

Սյունակաձև151822


132
69


198

1980
Ստուգում՝

69

x
22+
138138

1518
2805:85=

Սյունակաձև280585


255
33


255

2550
Ստուգում՝

85

x33

255+255
2805

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

938:14=

Սյունակաձև
9381484
6798


980
Ստուգում՝

67

x14

268+
67

938

1862:98=

Սյունակաձև18629898
19


882

8820
Ստուգում՝

98

x19

882+
98
1862

8673:59=

Սյունակաձև867359


59

147
277

236


413

4130Ստուգում՝

147
x
59
1323


+
735
8673
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s