Պարապմունք 14

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

Նախ վերհիշենք, թե ինչպես ենք բազմանիշ թիվը բազմապատկում միանիշ թվով՝


x6433
1929

Այժմ բազմանիշ թիվը բազմապատկենք երկնիշ թվով:

Թիվը երկնիշ թվով՝ բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի արդյունքը գրում ենք երկրոդ տողում 1 նիշ խորքից, և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես այս օրինակներում՝


x45665
+2280
2736

29640


Այժմ բազմանիշ թիվը բազմապատկենք եռանիշ թվով:

Թիվը եռանիշ թվով բազմապատկելիս սյունակաձև գրելու դեպքում նախ այն բազմապատկում ենք միավորով, արդյունքը գրում ենք գծից ներքև 1-ին տողում, ապա տասնավորով, որի արդյունքը գրում ենք երկրոդ տողում 1 նիշ խորքից, հետո հարյուրավորով, որի արդյունքը գրում ենք երրորդ տողում 2 նիշ խորքից և արդյունքները գումարում ենք այնպես, ինչպես օրինակում՝


x5462
123

+16386

10924


5462671826

1 Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

678×5


x6785

3390

1240×3x1240
33720

585×55


x
585
55
+
2925

2925


32175548×66


x
548
66
+
3288

3288


36168828×882x

828

882

+

165666246624
730296


625×304
x


625


304

+


2500
0000
1875190000

8624×126
x

8624


126

+

1174417248
8624
10466242․ Եթե Կարենի մտապահած թվի կրկնապատիկից հանենք 14 և արդյունքը բաժանենք 5-ի, կստանանք 60։ Ո՞ր թիվն է մտապահել Կարենը։

Պատ․՝ 157

Տնային առաջադրանքներ.

1․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

174×5


x1745

870

336×6x
336
6

1892


466×24


x
466
24
+
1864


932


11184555×555
x


555


555

+


2775
2775
2775

307955642×704
x


642


704

+


2568
0000
4454

4479681932×126
x

1932


126

+


5592
3864
1932

247432Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s