Պարապմունք 13

Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով

Եթե տարբերությանը գումարենք հանելին ու ստանանք նվազելին, ապա այն ճիշտ է կատարված, իսկ եթե ոչ, ապա սխալ է։

Նվազելիհանելի=տարբերություն
45673569=998

Դասարանական առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

Օրինակ՝ 4567-3569=998

7
Ստուգում՝+35693569998
998


4567

785-385
785

385
385

400
400

785

672-660
672Ստուգում՝+660
660


12

12

672

45844-815845844Ստուգում՝+

37696
8158
81583769645844

90126-900890126Ստուգում՝+


99118
9008

900899118
90126

2. Գումարումով ստուգի՛ր ճի՞շտ է արդյոք կատարվել հանումը։

Օրինակ՝ 5555-99=5456 — ճիշտ է

Ստուգում՝+
5456

995555

25252-7897=17355

Ստուգում՝+
17355
789725252

90000-7777=82223

Ստուգում՝+
82223
777790000

71587-42786=28801

Ստուգում՝+
288014278671587

3․ 350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ։ Առաջին սրահի նստատեղերը 46-ով քիչ են երկրորդ սրահի նստատեղերից։ Քանի՞ նստատեղ կա առաջին սրահում։

Պատ․՝ 129 նստատեղ

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

2509-15982509Ստուգում՝+


15981598

911
911
2509

10456-5987


10456Ստուգում՝+


59875987
4469446910456

1456-9991456Ստուգում՝+999
999

457
457
1456

2. Ըստ օրինաչափության, տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս երեք թիվ։

8, 7, 15, 22, 37, 59, 96, 155

5, 7, 12, 19, 31, 50, 81, 131

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s