1.Պատմի՛ր Ստեփան Զորյանի «Փիլոսը» հեքիաթը:

2. Նկարի՛ր. ապա խորհո՛ւրդ տուր Փիլոսին: Տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Հոկտեմբերի 2

1.Կարդա՛ Ստեփան Զորյանի «Փիլոսը» հեքիաթը:

2.Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը, արտահայտությունները. 

գյուղացու մեկը, գլխով անցածը, պարի տաք ժամանակը – թեժ պահին, «հայ-հույ» անել – աղմուկ աղաղակ, – շունչը իրեն քաշել – շունչը առնել, վազելը մեկ անել – շտապ տեղ հասնել, հանդ – արտ, հանդիմանել – հակառակվել, գավազան – մահակ:

3.Հեքիաթը բաժանի՛ր փոքր մասերի և յուրաքանչյուր մասի համար վերնագիր մտածի՛ր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s