Սեպտեմբերի 22-25

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

 • 67 . 6 x 10 + 7 = 67
 • 308 . 3 x 100 + 8 = 308
 • 4552 . 4 x 1000 + 5 x 100 + 5 x 10 + 2 = 4552
 • 50305 . 10000 x 5 + 100 x 3 + 5 = 50305

2. Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

 • 6‧10000+2‧1000+5‧10+5‧1= 62055
 • 4‧100000+3‧100+2‧1= 400302
 • 5‧100000+4‧10000+3‧1000+8‧100+7‧10+2‧1= 543872
 • 1‧100000+4‧10000+2‧1000+6‧100+6‧10+8‧1= 142668

3․ Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

 • 7 տասհազարյակից, 3 հազարյակից և 8 միավորից – 73,002
 • 2 հազարյակից, 2 հարյուրյակից և 2 միավորից 2,202
 • 5 հարյուրհազարյակից, 5 հազարյակից և 5 տասնյակից 505050

4 Որքանո՞վ կմեծանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության հինգերորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 8-ով։

Լուծում ՝ 84581 – 34581 = 50,000

Պատասխան՝ 50,000

Թվերի կցագրում

Օրինակ՝ Եթե 56-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք 256 թիվը։ 256-ը 56-ից մեծ է 200-ով։

Եթե 478-ին ձախից կցագրենք 2 թվանշանը, ապա կստանանք2478 թիվը։ 2478-ը 478-ից մեծ է 2000-ով։

5 Որքանո՞վ կմեծանա 48 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։

448, 448-ը 48-ից մեծ է 400-ով

6 Որքանո՞վ կմեծանա 529 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։

3529 529-ից մեծ է 3000-ով

7 Հայկը Գագիկին առաջարկեց մտապահել որևէ եռանիշ թիվ և այդ թվին ձախից կցագրել 3 թվանշանը, այնուհետև ստացված թվից հանել մտապահած թիվը։ Արդյունքը Հայկին պարզ էր։ Ո՞րն էր այն։

Պատասխան՝ 3000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s