Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2.Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛րսողալ, բուսել, թևավոր, անհունի բառերը:

1) սողտալ/քարշ գալ, 2) աճել, 3) թևեր 4) ունեցող, 5) ??????

3.Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ճամփա, ուղի, նրբուղի

4.Paint-ով նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5.Բանաստեղծությունը սովորիր անգիր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s