Մաթեմատիկա, 12.04.2020

  1. Կատարի՛ր սյունակով բազմապատկում։

413 x 2 = 826

4

1

3

x

2

8

2

6

4603 x 5 = 23015

4

6

0

3

x

5

2

3

0

1

5

398 x 7 =2786

3

9

8

x

7

2

7

8

6

4500 x 5= 22500

4

5

0

0

x

5

2

2

5

0

0

745 x 300 = 223500

7

4

5

x

3

0

0

2

2

3

5

0

0

582 x 300 = 174600

5

8

2

x

3

0

0

1

7

4

6

0

0

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա Կարմիր ավտոմեքենան սլանում էր կապույտի ետևից։ Հետո նրանք հավասարվեցին։ Ինչո՞ւ։

Ճիշտ պատասխանը գունավորիր դեղինով:

Ա Կարմիր մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Բ Կապույտ մեքենան ավելի արագ էր սլանում։

Գ Մեքենաների արագությունները հավասար են։

Բ Ռազմիկը քույրիկի համար նվեր պատրաստեց։ Այն գտնվում է կարմիր, կլոր հատակով, ժապավենով և բարձր տուփում։ Ո՞ր տուփում է նվերը։

Պատ՝ N2

Գ․ Սևուկը և Շեկլիկը միաժամանակ բազմոցից ցած թռան և վազեցին դեպի կերակրաամանին։ Շեկլիկը ավելի շուտ հասավ։ Ո՞ր կատվի արագությունն էր ավելի փոքր։

Ա Շեկլիկի Բ Սևուկի

Պատ՝ Սևուկի

Դ Անահիտը, մայրիկը և տատիկը շատ են սիրում կենդանիներ։ Մայրիկը սիրում է կատու, իսկ տատիկը չի սիրում շուն ու կատու։ Ի՞նչ կենդանի է սիրում Անահիտը։

Պատ՝ Անահիտը սիրում է շուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s